HABER VE DUYURULAR

Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği Yayımlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  uyarınca, kişisel sağlık verisi işleyen özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu hukuku tüzel kişilerinin, Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”)  tarafından yürütülmekte olan süreç ve uygulamalara ilişkin faaliyetlerine dair Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.